Chi tiết cách Chuyển 0đ hoặc không điền thành chữ “Liên hệ”

admin23/12/2023 550

Đối với các sản phẩm không có giá hoặc vì lý do gì đó khiến bạn điền giá là 0đ (không đồng). Nhưng muốn bên ngoài giao diện hiện chữ Liên hệ ở vị trí giá. Bạn hãy copy ngay đoạn code dưới đây dán vào function:

function gia_khong_dong( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );

$price = '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
} else {
$price = '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
}
}
return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'gia_khong_dong', 10, 2 );
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'khong_dien_gia');
function khong_dien_gia() {
return '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
}

Hướng dẫn chi tiết từng bước cách Chuyển 0đ hoặc không điền thành chữ “Liên hệ”

 

Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin05/05/2024 133
admin05/05/2024 85
admin30/04/2024 126
admin26/03/2024 201
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
Chia sẻ mới nhất
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
admin01/02/2024 333
admin31/01/2024 274
admin21/01/2024 277
admin21/01/2024 333
admin18/01/2024 330
admin16/01/2024 270