Chi tiết cách Chuyển 0đ hoặc không điền thành chữ “Liên hệ”

admin23/12/2023 261

Đối với các sản phẩm không có giá hoặc vì lý do gì đó khiến bạn điền giá là 0đ (không đồng). Nhưng muốn bên ngoài giao diện hiện chữ Liên hệ ở vị trí giá. Bạn hãy copy ngay đoạn code dưới đây dán vào function:

function gia_khong_dong( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );

$price = '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
} else {
$price = '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
}
}
return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'gia_khong_dong', 10, 2 );
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'khong_dien_gia');
function khong_dien_gia() {
return '<div class="gia">' . __( 'Giá: Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</div>';
}

Hướng dẫn chi tiết từng bước cách Chuyển 0đ hoặc không điền thành chữ “Liên hệ”

 

Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 266
admin01/02/2024 60
admin31/01/2024 57
admin28/01/2024 72
admin21/01/2024 63
admin21/01/2024 65
Chia sẻ mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 266
admin01/02/2024 60
admin31/01/2024 57
admin21/01/2024 65
admin21/01/2024 64
admin18/01/2024 97
admin16/01/2024 76
admin02/01/2024 96