Công cụ Css tự động giới hạn cắt dòng chữ

admin05/05/2024 98
Bạn hãy copy đoạn css dưới đây và dán vào class chứa text muốn giới hạn số dòng hiển thị.
display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 2; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;
Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin05/05/2024 98
admin05/05/2024 56
admin30/04/2024 90
admin26/03/2024 168
admin09/03/2024 307
admin20/02/2024 240
admin19/02/2024 614
admin18/02/2024 531
Chia sẻ mới nhất
admin09/03/2024 307
admin20/02/2024 240
admin19/02/2024 614
admin18/02/2024 531
admin01/02/2024 297
admin31/01/2024 246
admin21/01/2024 251
admin21/01/2024 308
admin18/01/2024 303
admin16/01/2024 246