Chia sẻ về woocomerce

  • Bạn có nhiều biến thể nhưng muốn thu gọn để tăng trải nghiệm cho người dùng. English: You have many variations but want to condense them to enhance the user experience Hãy chép đoạn code dưới đây vào file function nhé: English: Please copy the following code into the function file function thugon_xem_them_bien_the(){ ?> <script>

  • Khi chỉnh sửa sản phẩm hoặc tạo mới nếu bài viết dài thì bạn sẽ bị 1 thanh stick che mất tầm nhìn, và không dùng các thanh công cụ của khung soạn thảo được. Nếu bạn bị bực mình và muốn ẩn nó đi thì hãy chép đoạn code sau vào trong file function

  • Trong phiên bản mới nhất của WooCommerce, giao diện Checkout và Cart đã trải qua một số thay đổi, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và khả năng tùy chỉnh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển trang Checkout và Cart về giao diện cũ, có thể thực hiện các bước sau. Bài viết này

  • Hướng dẫn chi tiết cách đưa giá ở dưới biến thể lên vị trí giá dưới tiêu đề. Đảm bảo người không biết gì về code cũng có thể làm được trong việc đưa giá biến thể lên trên.

  • Đối với các sản phẩm không có giá hoặc vì lý do gì đó khiến bạn điền giá là 0đ (không đồng). Nhưng muốn bên ngoài giao diện hiện chữ Liên hệ ở vị trí giá. Bạn hãy copy ngay đoạn code dưới đây dán vào function: function gia_khong_dong( $price, $product ) { if (

Bài viết mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 267
admin01/02/2024 61
admin31/01/2024 58
admin28/01/2024 73
admin21/01/2024 64
admin21/01/2024 66
Chia sẻ mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 267
admin01/02/2024 61
admin31/01/2024 58
admin21/01/2024 66
admin21/01/2024 65
admin18/01/2024 98
admin16/01/2024 77
admin02/01/2024 97