Ẩn thanh Add new product khi chỉnh sửa sản phẩm

admin02/01/2024 1230

Khi chỉnh sửa sản phẩm hoặc tạo mới nếu bài viết dài thì bạn sẽ bị 1 thanh stick che mất tầm nhìn, và không dùng các thanh công cụ của khung soạn thảo được. Nếu bạn bị bực mình và muốn ẩn nó đi thì hãy chép đoạn code sau vào trong file function

add_action('admin_head', 'an_thanh_che_tool');
function an_thanh_che_tool()
{
?>
<style>
.woocommerce-layout__header.is-scrolled {
display: none;
}
</style>
<?php
}
Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin05/05/2024 2352
admin05/05/2024 2291
admin30/04/2024 1640
admin26/03/2024 669
admin09/03/2024 1578
admin20/02/2024 729
admin19/02/2024 1336
admin18/02/2024 1278
Chia sẻ mới nhất
admin09/03/2024 1578
admin20/02/2024 729
admin19/02/2024 1336
admin18/02/2024 1278
admin01/02/2024 796
admin31/01/2024 743
admin21/01/2024 2133
admin21/01/2024 796
admin18/01/2024 1007
admin16/01/2024 743