Author Archives: admin

  •   Code tạo đường dẫn wordpress. Sử dụng chỉ cần gọi hàm: duong_dan() Create breacum     function duong_dan() { if ( is_front_page() ) { return; } global $post; $custom_taxonomy = ”; $defaults = array( ‘seperator’ => ‘&#187;’, ‘id’ => ‘duong-dan’, ‘classes’ => ‘duong-dan’, ‘trangchu’ => esc_html__( ‘Home’, ” ) ); $sep = ‘<li class=”seperator”>’.

  • Trong chi tiết sản phẩm của giao diện flatsome có field nhập link video. Bạn muốn hiện field này theo vị trí mong muốn. Code dưới đây sẽ giúp bạn tạo shortcode cho nó. Bạn có thể dùng shortcode này để hiện ở bất kỳ vị trí nào trong trang chi tiết sản phẩm của

  • Bạn có nhiều biến thể nhưng muốn thu gọn để tăng trải nghiệm cho người dùng. English: You have many variations but want to condense them to enhance the user experience Hãy chép đoạn code dưới đây vào file function nhé: English: Please copy the following code into the function file function thugon_xem_them_bien_the(){ ?> <script>

  • Lấy bài viết liên quan theo tag, nếu bài viết không có tag thì lấy bài liên qian theo danh mục: <?php $post_tags = get_the_tags(); if ($post_tags) { echo ‘<section class=”section-baiviet section-event”> <div class=”container”> <h3 class=”text-center sub-headline”><span class=”text”>Tin liên quan</span></h3>’; $tag_ids = array(); foreach ($post_tags as $individual_tag) { array_push($tag_ids, $individual_tag->term_id); } $my_query = new WP_Query(array(

  • Bạn đang khổ sở tìm cách sử lý dạng link trùng nhau nhưng khác nhau kiểu  ví dụ: ha-noi/nguyen-lan , da-nang/nguyen-lan, ho-chi-minh/nguyen-lan. Như vậy nguyen-lan nằm ở ha-noi, da-nang, ho-chi-minh. Nếu bạn tạo link như vậy thì thường sẽ báo lỗi 404 ở 2 link con lại. Vì thế đoạn code thần thánh này sẽ

  • Bạn dùng widget menu để hiện thị menu ra siderbar tuy nhiên khi click vào tiêu đề của widget thì không ra được link. Hãy dùng đoạn code sau để overide widget mặc định của menu wordpress nhé. if (!class_exists(‘Abweb_WP_Nav_Menu_Widget’)) { class Abweb_WP_Nav_Menu_Widget extends WP_Nav_Menu_Widget { public function widget($args, $instance) { echo $args[‘before_widget’]; if (!empty($instance[‘title’]))

  • Code widget mạng xã hội tương thích với tất cả các loại giao diện. Đây là code dùng trong widget , Bạn dùng để hiện nó ở sidebar. Chép nó vào file function.php của bạn là được nhé! Bạn nhớ cài thêm <link rel=”stylesheet” href=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css” integrity=”sha512-SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw==” crossorigin=”anonymous” referrerpolicy=”no-referrer” /> để hiện icon nhé + css

  • Share code chữ chạy vòng tròn quanh trái đất như bên dưới:

Bài viết mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 267
admin01/02/2024 61
admin31/01/2024 58
admin28/01/2024 73
admin21/01/2024 64
admin21/01/2024 66
Chia sẻ mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 285
admin18/02/2024 267
admin01/02/2024 61
admin31/01/2024 58
admin21/01/2024 66
admin21/01/2024 65
admin18/01/2024 97
admin16/01/2024 77
admin02/01/2024 97